Ordningsvakter

Ordningsvakter

Att definiera vad en ordningsvakt gör kontra en väktare eller en skyddsvakt, kan vara lite knepigt för gemene man. Här följer några punkter som beskriver deras olika funktioner:

  • Ordningsvakter är personer som hjälper polisen att upprätthålla ordning på allmän plats
  • Ordningsvakter kan ha polisiära befogenheter, ex. vid ingripande mot privatperson
  • Väktare utför tjänster för tredje part på uppdrag av ett bevakningsföretag
  • Bevakningsföretag måste vara auktoriserade för att kunna erbjuda dessa tjänster
  • Skyddsvakter utför myndighetsutövning och har fler befogenheter än väktare
  • I utbildningen ingår vapenhantering och den lagstiftning som rör denna

De arbetskläder som gäller för dessa olika yrkesgrupper kan skilja sig åt, men generellt sett har de alla någon form av uniform, ett märke som visar deras tillhörighet samt ett antal tillbehör såsom reflexvästar, armbindlar, skyddsglasögon, ficklampor, batonger etc.

När det gäller skottsäkra kläder, som exempelvis skottsäkra västar, skyddar de mot knivskador och handvapen. Det går att modifiera en vanlig jacka med skottskydd med hjälp av en professionell skräddare som syr in dyneema paneler i fodret. Det är ett lättviktsmaterial, panelerna är både mjuka och tunna. Denna tjänst erbjuds i princip uteslutande till auktoriserade företag som har behörig personal, såsom polis, bevakningsföretag och livvakter.

Vad gäller användande av batonger finns det självklart tydliga regler och lagar kring detta.

dante