Hantverkare

Hantverkare

När man arbetar som hantverkare behöver man definitivt funktionella och tåliga kläder. Generellt gäller att arbetsgivaren ska tillhandahålla den utrustning som krävs för verksamheten. Vad som exakt avses med ”utrustning som krävs” kan skilja från fall till fall, men finns det uppenbara och/eller dokumenterade risker råder det inga oklarheter kring dessa riktlinjer.

Finns det dessutom krav på att bära profilkläder är det fortfarande arbetsgivaren som ska hålla med dem, utan kostnader för de anställda. Regler kring detta finns att läsa om i Arbetsmiljölagen i kap. 2, § 7.

Den absolut viktigaste faktorn är att kläderna har riktigt bra passform, så att investera i måttbeställda kläder är en mycket god idé. Både arbetstagare och kläder når sin fulla potential först när såväl passform som rörlighet fungerar optimalt. Man vill inte att knäskydd, förstärkningar, fickor och annat hamnar på helt fel plats p.g.a. dålig passform.

Som i alla branscher går utvecklingen framåt, inte bara tack vare ny teknik och nya innovationer, utan också tack vare mångkulturen som numer råder på många arbetsplatser. När det gäller byggbranschen har den länge, länge dominerats av män, men nu börjar alltfler tjejer och kvinnor i branschen, och som ett led i denna utveckling har ett antal företag satsat på att utvidga och förnya sina damkollektioner.

dante