Yrkeskläder

Yrkeskläder

Oavsett vilket yrke man har så har de flesta vad de kallar för ”jobbkläder” eller yrkeskläder. Dock kan det vara stor variation på kläder som man har i arbetet beroende på vilken bransch man arbetar i. Kanske har man ett arbete där det går bra att ha dina privata kläder, kanske arbetar man hemma mycket och kan sitta kvar i pyjamas vid köksbordet eller så är man i en bransch där man behöver byta kläder för att kunna utföra ditt arbete.

Nyligen rapporterade SVT om anställda i en butik som var tvungna att köpa egna yrkeskläder som alltid såg ”nya och fräscha” ut. Detta är helt fel enligt fackförbundet då de anser att det är arbetsgivaren som ska stå för arbetskläderna, särskilt om de har krav på hur de anställda ska se ut. Flera anställda vittnar om att de lagt ut flera tusen på kläder som de fått betala för själva för att få arbeta på sin arbetsplats. Vidare berättar de att om kläderna går sönder i arbetet så får de ingen ersättning av arbetsgivaren.

I olika branscher ser det alltså olika ut. Vissa kan ha klädkod och vissa arbetsgivare låter anställda köpa sina kläder själva medan vissa arbetsgivare står för hela kitet. Oavsett vilket så kan det vara bra, men också kul för de anställda, att ha namnlappar på yrkeskläderna. En personlig snygg touch är alltid trevlig oavsett om man är anställd eller får service.

Wikipedia beskrivs några syften med arbetskläder; dessa kan vara att säkerställa god hygien, möjliggöra att man kan identifiera arbetstagaren när denne är bland andra och även att skydda. Arbetsmiljöverket lyfter också vikten av att bära kläder som skyddar arbetstagaren. Det är ju inte meningen att man ska kunna skadas i arbetet bara för att ens yrkeskläder är bristfälliga eller kanske obefintliga. De är även noga med att skilja på just skyddskläder och, vad de skriver, ”vanliga arbetskläder” eftersom skyddskläder har som funktion att minska risken för kroppsskador. Så ett arbete kan alltså även innebära behov av både yrkeskläder och skyddskläder.

Yrkeskläder kan väcka många åsikter hos anställda som behöver byta om helt inför sin arbetsdag och det kan vara känsligt att det exempelvis inte finns kläder i rätt storlekar eller ett lämpligt ombytesrum. Detta är någonting som är viktigt för arbetsgivarna att se över, dels för att de anställda ska må bra men även för att rutiner och säkerhet ska uppfyllas. Det är ju trots allt viktigt att alla mår bra på jobbet och får rätt förutsättningar för att kunna utföra det arbete som förväntas av dem och där utgör yrkeskläder en stor del i de branscher där det extra viktigt för att minska risken att skadas eller där hygien är av stor vikt. Därför krävs bra yrkeskläder åt alla!

dante