Yrkeskläder

Yrkeskläder

Att välja rätt yrkeskläder är ofta en fråga om att vara noga med både säkerhet, kvalité och framför allt; funktion. Man vill gärna ha kläder som andas och utan problem kan bäras en hel arbetsdag. Kläderna ska inte heller behöva tvättas onödigt ofta utan vara lätta att hålla rena från smuts och partiklar.

Syftet med yrkeskläder

Ofta är syftet med att bära särskilda yrkeskläder att man dels vill utmärka den som bär kläderna, som då blir ansiktet utåt för exempelvis ett företag. Ofta handlar det även om att tillgodose en anställd med funktionella plagg som gör att arbetet kan utföras mer effektivt. I byggbranschen är det oerhört viktigt att rätt yrkeskläder tillgodoser alla krav på säkerhet. Även privatpersoner har stor nytta av att använda särskilda plagg för exempelvis ett renoveringsarbete. Via ett smidigt online byggvaruhus som Buildor är det smart att även se över sin garderob när man planerar det kommande byggprojektet. Yrkeskläder innefattar även huvudbonader och skor som kan skilja rätt mycket åt mellan olika yrkeskategorier. Den som arbetar med tunga lyft behöver en sko med stålhätta som skyddar tårna om ett tungt objekt faller på fötterna, och hjälmar är ett krav i de flesta arbeten som rör tunga maskiner. Yrkesplagg för snickare innefattar även att det finns en mängd smarta lösningar för förvaring av mindre verktyg och tillbehör.

Yrkeskläder av hygieniska skäl

Arbetar man med livsmedel behövs särskilda kläder för att säkerställa att mat och råvaror kan hanteras på ett hygieniskt tillfredställande sätt. Inom sjukvården använder man även plagg som är lätta att hålla rena och många gånger även steriliserade. Det kan även vara viktigt att plaggen är i särskilda färger. Många har säkert undrat varför kirurgens kläder är gröna och det beror på att blod har en alldeles för tydlig kontrast mot exemplevis vita kläder, vilket var standarden längre tillbaka i tiden. Yrkesplagg utvecklas ofta på det här sättet över tiden och varje ny generation arbetare sätter säkerligen sin prägel på hur kläderna utformas och kan förbättras.

Har betydelse för beteenden

Det forskas även en hel del hur yrkesklädernas utformning påverkar hur de anställda beter sig och uppfattas av kunder och av varandra. Exempelvis yrken som advokater och revisorer uppfattas som mer trovärdiga om yrkesplagget är mer formellt. Enligt undersökningar så sjunker förtroendet drastiskt om dessa yrkeskategorier är klädda i jeans och sneakers. Man har även testat att klä intagna på ett fängelse i Texas i enbart rosa plagg och märkligt nog sett att antalet våldsbrott på anstalten minskat. Det har alltså stor betydelse vilka plagg vi klär oss i när vi agerar tillsammans med andra i en särskild situation. Det är också viktigt av arbetsmiljömässiga själ att kläderna sitter bra på kroppen och inte hindrar arbetet, för att arbetet ska gå smidigt och effektivt.

dante