Industri och städ

Industri och städ

De tre absolut viktigaste kraven för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett smidigt och lustfyllt sätt, är att arbetskläderna är praktiska, slitstarka och sköna. Då blir det både roligare och enklare att utföra sitt jobb. Precis lika viktigt är det att alla verktyg, maskiner och övrig utrustning håller god kvalitet, följer säkerhetskraven och är anpassade för verksamheten och de arbetsuppgifter som ska utföras. Att ta ansvar för att kontrollera all form av skyddsutrustning regelbundet är en av de viktigaste uppgifterna en arbetsgivare har. Den ska också vara ordentligt anpassad för verksamheten samt uppfylla alla olika EU-direktiv/krav/standarder när det gäller säkerhet och prestanda.

På varje arbetsplats bör det finnas minst ett fackligt ombud samt ett skyddsombud. Det senare har som uppgift att framföra medarbetarnas krav på en säker och trygg arbetsmiljö. Skyddsombudets uppgift är att se till att såväl lagar som avtal och föreskrifter följs samt att genomföra noggranna skyddsronder. Varje rond genomförs ihop med arbetsgivaren, då eventuella åtgärder ska föreslås. Uppföljning och utvärdering av tidigare åtgärder är viktiga element, därför ska allt protokollföras.

När det gäller arbetskläder för industri och städ är det som i alla yrkeskategorier: det är ytterst viktigt med passform, funktion och komfort. Är varselplaggen alltför slitna, smutsiga eller urtvättade så har de mist sin funktion eftersom de inte syns som de ska. Det innebär risk för skador. Man bör se över rutinerna för klädhantering regelbundet, inte minst när det gäller tvätt av kläder och annan utrustning. Att skicka arbetskläder, och kanske i synnerhet varselkläder, till ett industritvätteri gör att man kan vara säker på kläderna uppfyller de krav som gäller, eftersom plaggen kvalitets- och funktionskontrolleras på tvätteriet innan de skickas tillbaka. Detta gäller för alla kläder inom verkstadsindustrin samt service- och industriföretag.

Generellt sett är yrkeskläder ruggade på insidan, eftersom det ger en behaglig och len bomullskänsla. Klädernas utsida ska tåla rejält tuffa tag samt hålla för slitage, olika väderlekar och mängder av tvättar. Ofta är plaggen försedda med dolda knappar som praktiskt skyddar mot repor och andra skador. Detta gör dem lämpliga för användning även inom bilindustrin. Förutom varselkläder och övriga skyddskläder/kläder, är det en god idé att investera i accessoarer och tillbehör som flamskydd, verktygsbälten, miljövänliga rengöringsmedel, ergonomiskt utformade redskap, avlastande och sköna skor, vadderade arbetshandskar, huvudbonader etc. Att använda så miljövänliga medel som möjligt är inte viktigt enbart ur ett miljöperspektiv, det är också viktigt med tanke på brukarnas/personalens hälsa. Kanske gäller det särskilt för städ- och frisörbranschen då starka medel av olika slag kan orsaka eksem, utslag, allergi, astma och andra reaktioner.

dante