Vårdpersonal

Vårdpersonal

Inom vården är det hygien som står högst på prioriteringslistan, då det är så lätt att baciller överförs mellan vårdpersonal och patient, samt vårdpersonal sinsemellan. Att arbeta förbyggande för att minska riskerna för infektioner och smittspridning är absolut nödvändigt, och man gör det enklast genom att lära ut och strikt följa vårdinrättningens hygienrutiner i alla sammanhang då undersöknings- och/eller vårdsituation uppstår.

På de flesta sjukhus, vårdcentraler, mödravårdscentraler etc. är det kortärmade arbetskläder som gäller om man arbetar patientnära. Det innebär att man arbetar i direkt kontakt med patienten och/eller i de utrymmen där undersökningar, behandlingar och eftervård sker. Det kan också innebära materialhantering, städning och köksarbete.

Arbetsgivaren ska tillhandahålla de arbetskläder som är nödvändiga för verksamheten, dessa får endast användas av mottagaren och strikt inom arbetsplatsen. Generellt sett är det förbjudet att kombinera sina arbetskläder med privata, men undantag finns när det gäller t.ex. underkläder, strumpor, skor och slöja/huvudduk. Arbetskläder byts oftast dagligen, särskilt om det finns kroppsvätskor eller annan utsöndring på dem. För den som använder värmeväst gäller även byte av denna.

Bekväma, fotriktiga och hållbara skor är något man verkligen behöver när man står och går mycket i sitt arbete. Som tur är finns det bra modeller från välkända varumärken som exempelvis Birkenstock och Hejco som länge varit etablerade på marknaden.

För att skydda kläderna mot stänk ska engångsförkläden av plats användas, viktigt är att de slängs direkt efter användning. Klockor och ringar brukar inte vara tillåtet, inte heller bandage eller stödskenor eftersom det är svårt att desinficera händerna på korrekt sätt om de sitter i vägen. Andra smycken som halsband och örhängen brukar vara okej, så länge de inte är väldigt långa.

dante