Yrkesklädernas betydelse

Yrkesklädernas betydelse

Yrkeskläder är ett begrepp som är förhållandevis enkelt att begripa – det är helt sonika kläder som man bär under yrkestimmarna. Många hantverkare åker till och från jobbet klädda i sina yrkeskläder.

Om uniformer

Uniformer är formella tjänstedräkter som bärs av olika samhällsgrupper för att skapa en enhetlig och tydlig markering. En uniform kan bäras av poliser, militärer, präster, brevbärare och så vidare. Hos klädesmärket Gant finns plagg som ser formella ut, lite som skoluniformer.

Uniformerna är enhetliga för respektive yrkesgrupp, d.v.s. plaggen är oskiljaktiga från varandra. Dock kan olika namn och andra uppgifter vara unika, så att personen ifråga ska kunna identifieras vid exempelvis stora samlingar. Man måste vara beredd att uppoffra sin klädstil om man väljer att jobba eller studera till ett uniformsyrke, de allra flesta brukar dock inte vara missnöjda med det faktumet. I Sverige finns inte skoluniform i offentliga skolor, däremot får ledningen vid privata skolor besluta om skoluniform. Ett vanligt argument för skoluniformer är att diskriminering och mobbning lättare kan stävjas samt förhindras med skoluniform. Ett vanligt argument mot skoluniform är att barnen tvingas bära uniform, ibland mot sin vilja. Då de är under 18 år har de ofta ingen fri vilja utan lyder under föräldrarnas krav.

Vårdyrkens klädsel

Alla har vi nog sett den klassiska vita läkarrocken, antingen direkt som patienter eller indirekt som anhöriga eller genom att kika på tv-serier. Kraven på vårdyrkens klädsel är höga eftersom det vid kliniska moment (exempelvis operationer) krävs att operationsklädseln är hel och ren för att undvika smitta. Kläderna som används inom vården måste skickas iväg för tvätt efter varje enskilt arbetspass som just avslutats. Patientsäkerheten väger tyngre än en enskild läkares åsikt om att klädseln ”nog går att använda en operation till”.

Däremot kan exempelvis psykiatrikers och psykologers klädsel vara mer ledig då de inte har någon kontakt med kroppsvätskor eller kliniska moment i majoriteten av fall. Även veterinärer måste ha hela och rena kläder när de undersöker och opererar djur eftersom även människans bakterier kan vara skadliga för djurens hälsa.

Hantverkarklädsel

Hantverkare har ofta arbetsbyxor som har en stor uppsättning av fickor med mera. Detta är för att underlätta deras arbetsuppgifter då det helt enkelt är praktiskt att ha exempelvis tumstocken eller morakniven nära till hands. För att sticka ut så har exempelvis byggfirmor klädsel med företagets namn och logotyp, det blir således en form av reklam. Många hantverkare använder sina kläder privat för att exempelvis handla mat eller för att utföra andra enklare sysslor. En fin restaurang har dock tillåtelse att neka en hantverkare inträde eftersom klädkoden är fin. Ofta kan det handla om att snickare, trädgårdsarbetare och målare har smutsiga byxor med synliga fläckar från respektive arbetspass.

Uniformer kan alltså vara både krävda av arbetsgivaren eller frivilligt burna.

dante